Taidepäiväkoti Launeen Satakieli Oy: tietosuojaseloste

Katso Varda-rekisterin tietosuojaseloste tästä.

1. Rekisterinpitäjä

Taidepäiväkoti Launeen Satakieli oy käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi, asiakasviestintään ja palvelusopimusten toteuttamisessa. Lisäksi keräämme analytiikkatietoja verkkosivujemme kävijöistä.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Y-tunnus 2072693-3
Osoite: Mustamäenkatu 5 A 1, 15610 Lahti
Sähköpostiosoite: info@paivakotisatakieli.fi
www.paivakotisatakieli.fi
Rekisteristä vastaava henkilö:
Katja Ståhl

3. Kerätyt tiedot

– Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite
– huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työpaikka/opiskelupaikka
– hakemustiedot ja palveluntarve
– Vasuun kirjatut tiedot kuten lapsen allergiat, varahakijat, kuvauslupa

Henkilötiedot kerätään hakemuksen kautta, josta ne tulevat palvelimellemme suojatun yhteyden kautta. Lisäksi palvelusopimukseen kirjataan palvelun tarjoamiseen tarvittavat tiedot. Palvelusopimus on salassapidettävä asiakirja ja se säilytetään lukitussa tilassa. Lapsen vasu on myös salassa pidettävä ja säilytetään lukitussa tilassa.

4. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
–       Palvelun järjestäminen ja toteuttaminen
–       Palveluun liittyvä viestintä
–       Asiakaslaskutus
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

5. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii.

6. Henkilötietojen siirto viranomaisille

Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietoja luovutetaan vain siihen oikeutetulle viranomaisille varhaiskasvatuslainsäädännön perusteella.
Palveluseteli-asiakkaiden asiakkaiden asiakirjat ovat kunnan arkistoitavia. Kelan yksityisen hoidon tuella toteutettavassa asiakassuhteessa henkilötietoja siirretän Kelaan ja ne ovat Kelan rekisterissä.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).